Aktualne teme v medicini dela, prometa in športa oz. torkova srečanja so namenjena obravnavi aktualnih tem v medicini dela, prometa in športa ter na sorodnih področjih, ki se tako ali drugače dotikajo zdravja delavcev, profesionalnih voznikov in športnikov. Organiziramo jih enkrat mesečno, razen v julija in avgusta, ko srečanj ni. Preostala srečanje v letu 2016 bodo po naslednjem razporedu:

Datum

Predavatelj

Naslov predavanja

19. 1. 2016

Oksana Levak

Predstavitev verifikacije poklicnih bolezni – Verifikacija poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti benzenu na delovnem mestu

Jernej Hren

Predstavitev verifikacije poklicnih bolezni – Predlog verifikacije poklicnih bolezni zaradi škodljivega delovanja stirena

16. 2. 2016

Martin Kurent

Predstavitev specialistične naloge - Zdravstvena ogroženost delavcev tovarne kondenzatorjev v Semiču in prebivalcev ob reki Krupi zaradi izpostavljenosti polikloriranim bifenilom

Helena Petrovčič

Delo v timu in medsebojni odnosi

15. 3. 2016

Martin Zorko

Prestavitev doktorske naloge - Vpliv širine smuči na kinematiko kolenskega sklepa v smučarskem zavoju

Davor Romih

Predstavitev verifikacije poklicnih bolezni - Predlog verifikacije poklicnih bolezni zaradi škodljivega delovanja izocianatov

19. 4. 2016

Eva Stergar

Predstavitev doktorske naloge  - Psihosocialni varovalni dejavniki uporabe marihuane med mladostniki

Andrea Margan

Predstavitev doktorske naloge - Vpliv zdravstvenega stanja delavcev na odločanje delodajalca med procesom kadrovskega prestrukturiranja tipične delniške družbe

17. 5. 2016

Kristjan Lipičnik

Preventivno in kurativno zdravljenje športnika – ortopedski zaplet

Peter Hribar in Saša Kaučič

21. 6. 2016

Matjaž Zimic

Predstavitev verifikacije poklicnih bolezni - Predlog verifikacije poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti epoksi smolam

Polona Savič

Predstavitev verifikacije poklicnih bolezni - Predlog verifikacije poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem

20. 9. 2016

Alenka Škerjanc

Predstavitev ugotovitev, ki se jih ugotavlja pri delu Posebne zdravniške komisije

Damjana Miklič Milek,

Metoda Dodič Fikfak

Azbestni projekt ZZZS- Promocija zdravja za varno delo z azbestom; Smernice za odkrivanje cement azbestne kritine

18. 10. 2016

Nevenka Šestan

Prestavitev doktorske naloge

Nataša Dernovšček Hafner

Prestavitev doktorske naloge - Dejavniki povezani z družino in raba drog pri mladostnikih

15. 11. 2016

Okrogla miza

Psihološki pregledi – indikacije za napotitev k psihologu (starostniki)

20. 12. 2016

Tanja Urdih Lazar

Predstavitev doktorske naloge

 

 

Predavanja potekajo v predavalnici Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana od 15. do 17. ure.

Kotizacija za posamezno srečanja znaša 20,00 EUR (DDV je vključen) in se plača po prejetem računu.

Udeležba na predavanjih prinaša kreditne točke Zdravniške zbornice Slovenije za podaljšanje licence zdravnikom specialistom MDPŠ.