Novice

Izšla je nova številka Glasnika KIMDPŠ

V središču je tokrat prenova programa Čili za delo, ki je po desetih letih na podlagi izkušenj, rednih ocen udeležencev in celostnih evalvacij doživel najprej izdajo novega učbenika, nato pa tudi...

Preberi več

Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (ESPAD) 2015

Kajenje in pitje alkohola med evropskimi 15- do 16-letnimi dijaki na splošno kaže trend upadanja, vendar ne v vseh državah. Povečuje se raba novih drog in nastajajo nove oblike zasvojenosti. Raba...

Preberi več

Podpora za žrtve mobinga oz. trpinčenja na delovnem mestu

Na inštitutu nudimo brezplačno podporo za vse, ki so doživeli mobing oz. trpinčenje na delovnem mestu in bi želeli v pogovoru s strokovnjakom iskati rešitve za prihodnost. Pogovori potekajo enkr...

Preberi več